[UDEN TITEL 17] KUNSTHAL NORD (2017)

group-exhibition

Titel: Perfect Earthing

17th  june – 6th  august 2017

(DK)

[UDEN TITEL 17] er en ambitiøs udstilling med nye værker skabt af otte, yngre talentfulde billedkunstnere, der alle er uddannet fra et anerkendt kunstakademi. De er nøje udvalgt og inviteret til at producere værker, der enten er skabt til, eller tænkt ind i, Kunsthal NORDs særlige rammer.

Kunstnerne har høstet anerkendelse for deres afgangsværker, og flere af dem har fået vist værker på velrenommerede museums- og galleriudstillinger samt kunstnerstyrede projektrum. Dermed er de allerede stærkt på vej til at præge nutidskunsten herhjemme og i udlandet.

Til udstillingen [UDEN TITEL 17] har Anna Bak taget udgangspunkt i Aalborgs industrihistorie og skabt to store, identiske konstruktioner, der er opstillet symmetrisk, og som derved spejler hinanden. Den ene er hvid, og refererer til saltdistribution i Aalborg og den anden er sort, og er inspireret af Nordkrafts oprindelige formål som kulkraft varmeværk.

Værkets titel er Perfect Earthing og referer til symmetrien i opstillingen såvel som at trækul (Carbon) og Salt (natriumchlorid) begge er elektrolytiske komponenter og sikrer en god afvikling af elektrisk ladning. Det resulterer i perfekt jordforbindelse (gennemførelse af elektrisk ladning til jord). Man kan således lave batterier fra både Kul og Salt.

Medvirkende kunstnere: Anna Bak, Sidsel Carré, Signe Frederiksen, Christine Overvad Hansen, Absalon Kirkeby, Heine Thorhauge Mathiasen, Jens Settergren  og Emil Toldbod.

 

Fotos: Niels Fabæk

(ENG)

[WITHOUT TITLE 17] is an ambitious exhibition of new works created by eight younger talented visual artists, all graduated from a recognized art academy. They are carefully selected and invited to produce works that are either created for, or thought into, the Kunsthal NORD special framework.

The artists have gained recognition for their works of art, and several of them have exhibited works at renowned museum and gallery exhibitions as well as artist-oriented project rooms. Thus, they are already on their way to characterizing contemporary art at home and abroad.

For the exhibition [WITHOUT TITLE 17], Anna Bak has based her work on Aalborg's industrial history and created two large identical constructions that are symmetrical, and thus mirror each other. One is white, and refers to salt distribution in Aalborg and the other is black, and is inspired by Nordkraft's original purpose of being a coal powerplant.

The title of the work is Perfect Earthing and refers to the symmetry of the installation as well as the fact that charcoal (Carbon) and Salt (sodium chloride) are both electrolytic components and ensure a good discharge of electric charge. This results in perfect grounding (implementation of electric charge to earth). You can thus make batteries from both charcoal and Salt.

Exhibiting artists: Anna Bak, Sidsel Carré, Signe Frederiksen, Christine Overvad Hansen, Absalon Kirkeby, Heine Thorhauge Mathiasen, Jens Settergren  og Emil Toldbod.

photos: Niels Fabæk

Projektet er støttet af Statens Kunstråd
The project is supported by the Danish Art Council